Team van De Stjelp

Renske formaat11

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Sytske formaat11

Sytske van der Polder

Juf Sytske is leerkracht van de onderbouw op maandag en donderdag.

Jetske formaat11

Jetske Hettinga

Juf Jetske is leerkracht in de midden- en bovenbouw.

Juf Jetske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Ook is zij locatiecoördinator en daarmee het eerste aanspreekpunt op onze school.

Sjoukje formaat11

Sjoukje de Jong

Juf Sjoukje is leerkracht  in de midden- en bovenbouw op maandag, dinsdag en woensdag.

Zij is tevens onze Jenaplanspecialist.

Anneke B

Anneke Boorsma is leerkracht in de midden- en bovenbouw op woensdag t/m vrijdag.

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie is Coördinator Onderwijsteam 7. Zij verzorgt de administratie en is o.a. verantwoordelijk voor de financiën van het onderwijsteam (begroting, exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO-zaken.

Feikje website1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en eindverantwoordelijk voor alle 4 scholen. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net