Praktische info

Nieuwsbrieven

logo 3

Nieuwsbrief Regioschool

nieuwsbrief 0 > 04-09-2020

nieuwsbrief 1 > 25-09-2020

nijsbrief 1 > 25-09-2020

 

infobulletin 2 > 20-27 okt.

infobulletin 3 > 10-17 nov.

ouderavond weergave Regioschool > febr. 

infobulletin 4 > 2-9 maart

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van De Stjelp

team

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op dinsdag, woensdag en donderdag.

Meer over 'Team van De Stjelp'

School- en gymtijden

Plein formaat169

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school m.u.v. de woensdag.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:30 uur

woensdag: 8:30 - 12:30 uur

 

Gymnastiektijden

Groep 1 t/m 4 woensdag van 8:30 uur tot 9:45 uur

Groep 5 t/m 8 woensdag van 9:45 uur tot 11:00...

Meer over 'School- en gymtijden'

Jaarkalender 19-20

Kalender De stjelp 2019 2020

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een jaarkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Klik hier om deze jaarkalender als pdf-bestand te downloaden.
Onder...

Meer over 'Jaarkalender 19-20'

Vakantierooster

Vakantie formaat169

Paasvakantie

10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie

25 april t/m 3 mei 2020

Bevrijdingsdag

5 mei 2020

Hemelvaartsdagen

21 mei t/m 22 mei 2020

Pinkstervakantie

1 juni 2020

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2020

 

Marge dagen (Op margedagen zijn de kinderen vrij)

20 maart 2020

4 mei 2020

29 mei 2020

2 juni 2020

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind ziekmelden

Kievit formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

lekker spelen in de pauze

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 2012 in onderwijsteams. De 24 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'