Praktische info

Nieuwsbrieven

bief2

2019-2020

Veel leesplezier met de nieuwsbrief:

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van De Stjelp

Renske formaat11

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Meer over 'Team van De Stjelp'

School- en gymtijden

Plein formaat169

 

 

 

 

 

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:30 uur

woensdag: 8:30 - 12:30 uur

Gymnastiektijden

Groep 5 t/m 8 woensdag van 8:30 uur tot 9:45 uur

Groep 1 t/m 4 woensdag van 9:45 uur tot 11:00 uur

Van oktober...

Meer over 'School- en gymtijden'

Jaarkalender 18-19

StjelpKalenderVoorkant

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een jaarkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Klik hier om deze jaarkalender als pdf-bestand te downloaden.
Onder...

Meer over 'Jaarkalender 18-19'

Vakantierooster

Vakantie formaat169

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 04 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

Paasvakantie

19 april t/m 22 april 2019

Koningsdag

27 april 2019

Meivakantie

23 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsdagen

30 mei t/m 31 mei 2019

Pinkstervakantie

10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus...

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind ziekmelden

Kievit formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

Groepplein formaat169

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam 7

Gearhing OT7 beeldmerk 1605 ex kub

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 27 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken...

Meer over 'Onderwijsteam 7'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'