Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van De Stjelp

team

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op dinsdag, woensdag en donderdag.

Meer over 'Team van De Stjelp'

School- en gymtijden

Plein formaat169

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school m.u.v. de woensdag.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:30 uur

woensdag: 8:30 - 12:30 uur

 

Gymnastiektijden

Groep 1 t/m 4 woensdag van 8:30 uur tot 9:45 uur

Groep 5 t/m 8 woensdag van 9:45 uur tot 11:00...

Meer over 'School- en gymtijden'

Schoolgids 2020-2021

SchoolgidsGearhingOTNoord2021

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids 2020-2021'

Jaarkalender 2020-2021

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een jaarkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Klik hier voor deze informatie uit de kalender.

Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Klik hier om de data uit de jaarkalender als pdf-bestand te downloaden.
Onder voorbehoud van drukfouten, deze worden gecorrigeerd in de nieuwsbrief

Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten in onze digitale kalender op deze website.

Meer over 'Jaarkalender 2020-2021'

Vakantierooster

Vakantie formaat169

 

Herfstvakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie 

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 

22 februari t/m 5 februari 2021

Paasvakantie

2 april t/m 5 april 2021 

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

Bevrijdingsdag

5 mei 2021 (valt in de meivakantie)

Hemelvaartsdagen

13 mei 2021...

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind ziekmelden

Kievit formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

lekker spelen in de pauze

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 2012 in onderwijsteams. De 24 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'