Praktische info

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids '

Team van de Greidefûgel

team

Juf Jeltsje is leerkrachtondersteuner in de onderbouw op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Daarnaast is zij peuterjuf op dinsdagochtend en donderdagochtend.

Meer over 'Team van de Greidefûgel'

School- en gymtijden

Plein formaat169

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school.

We starten om 8:30 uur en zijn om 14:15 uur weer uit. 

Dit geldt voor de hele week, voor alle groepen. 

 

Gymnastiektijden

Groep 1 t/m 3 woensdag van 8:30 uur tot 9:45 uur

Groep 4 t/m 5 woensdag van 9:50 uur tot 11:00...

Meer over 'School- en gymtijden'

Jaarkalender 2022-2023

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een jaarkalender. Klik hier om de jaarkalender te bekijken. 

Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten in onze digitale kalender op deze website.

Meer over 'Jaarkalender 2022-2023'

Vakantierooster

20210826 112110

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

17-10-22 t/m 21-10-22 herfstvakantie
26-12-22 t/m 06-01-23 kerstvakantie
27-2-23 t/m 3-3-23 voorjaarsvakantie
7-04-23 t/m 10-04-23 paasvakantie
27-4-2023 koningsdag
01-05-23 t/m 05-05-23 meivakantie
5-5-2023 bevrijdingsdag
18-05-23 t/m 19-05-23...

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind af- of ziekmelden

Kievit formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

lekker spelen in de pauze

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 2012 in onderwijsteams. De 23 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'