Regioschool

Regioskoalle de Greidefugel2

Regioskoalle de Greidefûgel

Dinsdagmiddag is de naam van onze Regioskoalle in Baard feestelijk onthuld. Met zijn allen in polonaise met begeleiding van het korps over het schoolplein.

Alle leerlingen van De Krunentrobbe uit Jorwerd en De Stjelp uit Baard waren helemaal in de stemming. Morgen nog een dag naar school en dan vakantie! Na de zomervakantie met zijn allen fris van start onder de vleugels van Regioskoalle de Greidefûgel!

Toelichting vanuit 'de namencommissie':
De kuikens van de greidefûgels worden alleen groot en komen tot groei wanneer ze in een veilige omgeving opgroeien. Je neemt ze onder je hoede/vleugels en uiteindelijk vliegen ze net als de kinderen op school uit de wereld in. Het past bij de omgeving waarin de kinderen opgroeien en waar ze hun onderwijs gaan krijgen. Greidefûgels zijn er in allerlei soorten en maten, net zoals er heel verschillende kinderen zijn.


Foto: Feikje Toering

Stjelp Krunenstrobbe2

AANLEIDING

In Jorwert en Baard staan scholen die relatief klein zijn. Het leerlingenaantal daalt. Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging gesteld op 23 leerlingen. Deze scholen lopen op termijn het risico gesloten te moeten worden. We vinden het meer dan wenselijk om vanuit de leefbaarheid vanuit de dorpen en de regio goede onderwijsvoorzieningen te organiseren. Daarnaast vinden we dat kleinere dorpsscholen uniek zijn en niet verloren mogen gaan. Het is belangrijk dat er een keus in type/soort onderwijs is en blijft voor kinderen die in deze regio wonen.

Om deze reden zijn ouders, bewoners van de dorpen, directie, teams en MR-en met elkaar in gesprek gegaan.

Hieronder op de website nog meer informatie over de Regioschool:

  • Video 'Er waren eens twee kleine scholen...'
  • Visieplaat
  • Presentatie Onderwijsconcept Regioschool
  • Nieuwsbrieven
  • Meest gestelde vragen
Jouw wereld begint hier

VISIEPLAAT

Donderdag 18 februari was er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van De Krunenstrobbe Jorwert en De Sjtelp Baard over de ontwikkelingen van de Regioschool. Een moment om te laten zien en te vertellen wat de stand van zaken op dit moment is en wat er allemaal al is uitgedacht. Er ligt een onderwijsconcept die vol trots gepresenteerd is.

We hebben een visieplaat met als titel 'Jouw wereld begint hier' (Samen in beweging vanuit eigen omgeving) gemaakt en een blad met informatie over: Aanleiding, Organisatie, Kernwaarden, Leeromgeving, Gezien en gehoord worden en Bewegen en bewegend leren.

 

logo regio

NIEUWSBRIEVEN

FAQ

MEEST GESTELDE VRAGEN

Hier vindt u de meest gestelde vragen die we tot nu toe hebben gekregen met de antwoorden daarop.