Onze naam

Baardlogo formaat169

De Stjelp is een openbare basisschool op het Friese platteland waar de kinderen uit de vier dorpen Baard, Easterlittens, Húns en Leons naar school gaan.

In 1987 kwam onze school in een nieuw gebouw en kreeg het deze naam.

De naam herinnert aan het stjelpboerderijtje dat vroeger ongeveer op de plaats van de school stond en tegenwoordig, in originele staat herbouwd, te zien is in het Zuiderzeemuseum. De naam heeft ook symbolische waarde: “alles bijeen onder één dak”.