Over Jenaplanschool de Stjelp

De Stjelp

Appel formaat169

Hartelijk welkom op de website van Jenaplanschool De Stjelp! Via deze website hopen wij u te informeren over onze school.

Naast deze website houden wij u ook graag op de hoogte via Facebook en Twitter.

Meer informatie of kennismaken met onze school? Neem gerust contact met ons op.

Team...

Meer over 'De Stjelp'

Onze naam

Baardlogo formaat169

De Stjelp is een openbare basisschool op het Friese platteland waar de kinderen uit de vier dorpen Baard, Easterlittens, Húns en Leons naar school gaan.

In 1987 kwam onze school in een nieuw gebouw en kreeg het deze naam.

De naam herinnert aan het stjelpboerderijtje dat vroeger ongeveer op de...

Meer over 'Onze naam'

Onze identiteit

Identiteit formaat169

De Stjelp is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

De identiteit van onze school wordt bepaald door de mensen, die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. De...

Meer over 'Onze identiteit'

Onze visie & missie

Natuur formaat169

Een school waarin de wereldoriëntatie het hart is.

Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken....

Meer over 'Onze visie & missie'

Jenaplan Video

jp3

Zie hier voor een video over het Jenaplanonderwijs.

Meer over 'Jenaplan Video'

Onze ontwikkelingen

Krukinelkaarzetten formaat169

Dit stuk geeft een korte omschrijving van de gerealiseerde kwaliteit in schooljaar 2017–2018 en de onderwijskundige doelen die in het schooljaar 2018-2019 centraal staan.

Doelen

Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken bij de leerkracht...

Meer over 'Onze ontwikkelingen'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

Snappet onderwijs

Meer over 'Snappet onderwijs'