Leerplicht en verlof

Lerendoenwesamen formaat169

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan krijgen van onderwijs.

Onder de categorie Contact kunt u een aanvraagformulier verlof indienen.

Lees hier over de verlofregeling.

Handboek Leerplicht PO Fryslân.