Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating zullen verlopen. Dit kan via tel: 0517-341998, of e-mail: degreidefugel@gearhing.net

Voor inschrijving mag u het inschrijfformulier invullen en op school afgeven.