Ouders

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief formaat169

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief om ouders/verzorgers van De Stjelp op de hoogte te stellen. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd, daarnaast zullen deze ook via deze website zijn te raadplegen.

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven schooljaar 2017 - 2018

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Schoolgids 2018 - 2019

Schoolgids 2018 2019 voorkant page 001 header

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken,
zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten.

Download hier  de schoolgids

 

Meer over 'Schoolgids 2018 - 2019'

Kleuterboekje

00 kleuterinformatie boekje Mrt 2017

In ons kleuterboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

Tevredenheidspeiling

afbeelding

In het voorjaar van 2017 heeft de school een Tevredenheidspeiling gedaan onder ouders en kinderen. Op deze pagina vind je de samenvating van de belangrijkste resutaten.

Ouder Tevredenheidspeiling

Leerling Tevredenheidspeiling

Meer over 'Tevredenheidspeiling'

Medezeggenschapsraad

MR

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

De ouderraad

Ouders formaat169

Ouderraad

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de...

Meer over 'De ouderraad'

Leerplicht en verlof

Lerendoenwesamen formaat169

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

Plusklas

plusklas

Plusklas Sneek

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Hierdoor kan het zijn...

Meer over 'Plusklas'