Ture-gluren

  • 09 september 2017
Greidhoeke

Men kon ook zaterdag niet om Greidhoeke goes onderwijs heen! Hoewel de grutto gek is op drassige velden zijn we uitgeweken naar een mooi plekje bij de ingang v...an het Greidhoek' Festival. Veel kinderen, ouders en andere belangstellenden die even kwamen ture-gluren bij ons project.

Hulde overigens voor de organisatie en vele vrijwilligers van dit sfeervolle festival!