Uitzwaaiceremonie

  • 10 juli 2017
uitzwaaiceremonie

Hjoed binne we fan start gien mei it tarieden fan de 'uitzwaaiceremonie ' foar de skries! Moarns workshops op skoalle en no mei sjonge yn it koar fan Wiebe Kaspers syn skrieseliet!