School- en gymtijden

Plein formaat169

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school m.u.v. de woensdag.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:30 uur

woensdag: 8:30 - 12:30 uur

 

Gymnastiektijden

Groep 1 t/m 4 woensdag van 8:30 uur tot 9:45 uur

Groep 5 t/m 8 woensdag van 9:45 uur tot 11:00 uur

We maken gebruik van busvervoer van en naar de gymzaal in Easterlittens.

 

De gymlessen worden door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven; Meester Kees.