Uw kind ziekmelden

Kievit formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op. Na 8.30 kan het voorkomen dat u wordt doorverbonden met de voicemail. Echt dringende mededelingen kunnen dan gedaan worden via ons mobiele telefoonnummer. Dit nummer wordt op de voicemail genoemd en is te vinden in deĀ  schoolgids.