Team van De Stjelp

Renske formaat11

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op maandag, dinsdag en vrijdag.

Sytske formaat11

Sytske van de Polder

Juf Sytske is leerkracht van de onderbouw op woensdag en donderdag.

Titia

Titia Bruinsma

Zij is leerkracht in de middenbouw op woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend.

Sjoukje formaat11

Sjoukje de Jong

Juf Sjoukje is leerkracht in de middenbouw op maandag en in de bovenbouw op dinsdagmiddag en woensdag.

Zij is tevens onze Jenaplanspecialist.

Jetske formaat11

Jetske Hettinga

Juf Jetske is leerkracht in groep 6,7 en 8 op maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag.

Juf Jetske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Ook is zij locatiecoördinator en daarmee het eerste aanspreekpunt op onze school.

Fred formaat11

Fred Pijlman

Fred is facilitair medewerker van onderwijsteam 7. Hij verzorgt o.a. het tuinonderhoud, technische klussen, netheid rond school en nog veel meer hand-en-spandiensten.

Anna Marie formaat11

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie is administratief medewerkster binnen Onderwijsteam 7. Zij verzorgt de administratie op maandag en dinsdag voor de scholen. Anna Marie heeft een flexibele werkplek. Ze wisselt namelijk per dag van school. 1x in de 14 dagen is ze op een school van OT7 aanwezig.

OpslachO formaat16

Timo Reinink

Timo is de manager bedrijfsvoering van onderwijsteam 7. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de financiën van het onderwijsteam (begroting, exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO-zaken en de ICT.

timo.reinink@gearhing.net 

Feikje website1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en eindverantwoordelijk voor alle 4 scholen. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net