Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van De Stjelp

Renske formaat11

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op maandag, dinsdag en woensdag.

Meer over 'Team van De Stjelp'

School- en gymtijden

Plein formaat169

 

 

 

 

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:30 uur

woensdag: 8:30 - 12:30 uur

Gymnastiektijden

Groep 5 t/m 8

Groep 1 t/m 4

Van oktober tot mei maken we gebruik van busvervoer van en naar de gymzaal in Mantgum.

Meer over 'School- en gymtijden'

Jaarkalender 17-18

Kalender De stjelp 2017 2019

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een jaarkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Klik hier om deze jaarkalender als pdf-bestand te downloaden.
Onder...

Meer over 'Jaarkalender 17-18'

Vakantierooster

Vakantie formaat169

 

 

 

 

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie
25 december. 2017 t/m 05 januari 2018

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018

Paasvakantie
30 maart t/m 2 april 2018

Koningsdag
27 april 2018

Meivakantie
30 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaartsdagen
10 mei t/m 11 mei 2018

Pinkstervakantie
21 mei...

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind ziekmelden

Kievit formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

Groepplein formaat169

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam 7

Gearhing OT7 beeldmerk 1605 ex kub

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 27 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken...

Meer over 'Onderwijsteam 7'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'