Contact

Verlofaanvraag formulier

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Wij gebruiken voor de beoordeling het Handboek Leerplicht. Hiervoor kunt u dit aanvraagformulier verlof gebruiken.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Zie ook: Leerplicht en verlof

Meer over 'Verlofaanvraag formulier'

Jenaplanschool de Stjelp

schoolplein2
Directeur:
Feikje Toering
Adres:
Oan 'e kamp 6
8834 XM Baard

Directie & adressen

Boom formaat169

Directie:
Feikje Toering is de directeur van Onderwijsteam 7, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via feikje.toering@gearhing.net

Manager Bedrijfsvoering:

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga. Zij is...

Meer over 'Directie & adressen'

School- en gymtijden

Plein formaat169

 

 

 

 

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 - 14:30 uur

woensdag: 8:30 - 12:30 uur

Gymnastiektijden

Groep 5 t/m 8

Groep 1 t/m 4

Van oktober tot mei maken we gebruik van busvervoer van en naar de gymzaal in Mantgum.

Meer over 'School- en gymtijden'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'